ANUNŢ PRIVIND CESIONARE DE CONTRACT ȘI VÂNZARE STOCURI UPETROM 1 MAI

(fara recenzii)
55,000 EUR

Descriere

ANUNŢ PRIVIND CESIONARE DE CONTRACT ȘI VÂNZARE STOCURI UPETROM 1 MAI S.A. – în faliment Lichidatorul judiciar PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL, anunţă scoaterea la vânzare, prin negociere directa cu supraofertare, în condițiile enunțate în prezentul anunț, a următoarelor drepturi și bunuri aflate în proprietatea UPETROM 1 MAI S.A. – în faliment: • Cesionarea totalității drepturilor și obligatiilor asumate de către Debitoare Upetrom 1 Mai prin Contractul cadru privind furnizarea de echipamente, reprezentând piese de schimb aferente instalațiilor de foraj, piese de schimb pentru pompe de noroi, arbori cotiti, pompe si consumabile, nr. 1/16.09.2013, încheiat cu societatea Upetrom 1 MAI LLC Rusia si vânzarea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs, alocate derulării contractului menționat anterior şi vânzarea elementelor de activ alocate acestui contract, *Notă: Situaţia elementelor de activ alocate Contractului cadru privind furnizarea de echipamente nr. 1/16.09.2013 ce va fi transferat, se prezintă la data de 17.03.2021 după cum urmează: Nr. crt. Denumire element de activ Valoare (lei) 1. Producţia in curs de execuţie 614.030 2. Creanţe de încasat 1.584.751 Cesiunea drepturilor și a obligațiilor, pe baza unei cesiuni de contract, precum și vânzarea stocurilor stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs, alocate derulării contractului, se va efectua după parcurgerea unei proceduri de negociere directă, urmată de supraofertare, în următoarele condiții: Preţul minim acceptat pentru supraofertare este în sumă de 55.000 Euro, reprezentând prețul deja oferit, crescut cu 10% (pasul de supraofertare). Termenul limită de depunere a ofertelor pentru acesta creanta este 5 Mai 2021. Pentru participarea la negocierea directa se va constitui o Garanție de participare în cuantum de 10% din suma oferită, iar dovada se va depune împreună cu restul documentației de participare, conform Regulamentului de vânzare, la sediul lichidatorului judiciar, înainte de împlinirea termenului de depunere a supraofertei, menționat anterior. Pentru participare la procedura de negociere directă cu supraofertare este obligatorie și achiziționarea Regulamentului de vânzare, prețul acestuia fiind de 1.000 RON + TVA, preț care va fi achitat în termenul menționat anterior, în contul Upetrom 1 MAI S.A. nr. RO34 BUCU 1131 2159 5338 6RON, deschis la ALPHA BANK, iar ofertantul își va asuma respectarea condițiilor menționate în prezentul anunț și pe cele menționate în Regulamentul de vânzare. Ofertele se vor depune în plic închis la sediul Lichidatorului judiciar, respectiv: Bld. Poligrafiei, nr. 1A, cladirea Ana Tower, etaj 24, sector 1, București și vor cuprinde și următoarele informații: denumirea persoanei ofertante, domiciliul/sediul, CIF, numărul de identificare în registrele speciale (în cazul persoanelor juridice), menționarea bunurilor pentru care se depune oferta, conform descrierii din prezentul Anunț, prețul oferit, adresa de e-mail pe care se pot comunica documente de corespondență. La ofertă se va atașa obligatoriu dovada că ofertantul dispune de fondurile necesare achitării prețului ofertat. Lichidatorul judiciar va negocia în sens crescător prețul cu toți supraofertanții și cu Ofertantul inițial, pornind de la prețul cel mai mare ofertat, urmând ca încheierea contractului de cesiune și de vânzare să se efectueze în maxim 30 de zile de la desemnarea ofertei câștigătoare, dată până la care se va achita prețul integral. Informaţii suplimentare la adresele de mail: ***@****.*** ; ***@****.***; ***@****.***, ***@****.***, ***@****.*** Tel: 021.225.30.00 Fax: 021.225.36.50. Persoane de contact: Ioana Badescu și Corneliu Mușat, Medina Nicolescu.

(fara recenzii)

Nu poti oferi un review momentan fiindca nu indeplinesti urmatoarele criterii:

  • nu exista schimb de mesaje pentru acest anunt cu vanzatorul
  • nu exista apel catre vanzator
  • nu aveti numarul de telefon verificat
  • vanzatorul nu are numarul de telefon verificat
Publicat la 16.01.2022 in Ploiesti, Prahova Raporteaza

Anunturi similare

Afaceri si Servicii

ANUNŢ PRIVIND CESIONARE DE CONTRACT ȘI VÂNZARE STOCURI UPETROM 1 MAI

Adaugat pe 16.01.2022 17:53
Telefon neverificat
(fara recenzii)
55,000 EUR